Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL informa que és titular del lloc web www.estudi6.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL informa de les següents dades:El titular d’aquest lloc web és ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL, amb CIF B07526007 i domicili social al CARRER GUILLEM MASSOT 54, 07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 868 , foli 209, full PM-3020 i inscripció 1era. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: estudi6@estudi6.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d’ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL, contràriament a allò que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys que pogués patir l’usuari per la navegació per Internet.

MODIFICACIONS

ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves planes, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: CARRER GUILLEM MASSOT 54, 07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS).

Sempre que l’usuari no comuniqui el contrari a ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL, l’empresa entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar-ne a ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL qualsevol variació i que ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta plana web utilitza cookies. Per a més informació: Política de Cookies

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva plana web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta plana web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les planes d’ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL també es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la mala utilització del seu lloc web i dels seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària i així complir les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL té el seu domicili a les ILLES BALEARS, Espanya.