Serveis per a gent Gran

Quan gestionem serveis dirigits a la gent gran ho fem amb l’interès d’oferir espais i activitats on puguin continuar el seu desenvolupament, a través de l’acció, la participació i la creació… i alhora nodrir-nos dels valors que ens aporten.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

ACTIVITATS A

4

Equipaments Cívics

30

tallers

1

programa de suport a l'habitatge social

180

persones usuàries