Equipaments Cívics

La dinamització d’equipaments cívics i casals la plantegem des de la doble concepció que suposa tenir en compte tant el contingut de la proposta, com el treball en valors.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

estudi6 equipamiento cívics

ACTIVITATS A

64

equipaments i casals cívics

11000

Persones usuàries