ACTUALITAT

estudi6_educacio-infantil-03
Educació infantil
0 a 3 anys

estudi6_reforc-educatiu
Reforç educatiu i orientació

psicopedagògica

estudi6_formacio
Formació bàsica i professional

de persones adultes

estudi6_dinamitzacio-juvenil
Dinamització
juvenil

 

estudi6_dinamitzacio-cultural
Dinamització

sociocultural

 

estudi6_escola-musica
Escoles de música

Civisme e igualtat

 

estudi6_risc-social-01

Intervenció social
comunitària

 


Intervenció social

amb col·lectius