Intervenció Social Amb Col·lectius

Gestionem serveis en l’àmbit de la intervenció i inclusió social de col·lectius i persones, afavorint l’apoderament de la persona i la plena integración en la societat.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

6

serveis d’intervenció social a col·lectius

1

Casal d’associacions d’immigrants i ONGD

1

Servei d’informació jurídica per a dones

1

Servei d’informació i assessorament a dones extracomunitàries

1

Centre de dia per a gent gran “Ca ses monges” (Marratxí)

1

Centre de primera acollida de persones en exclusió social

1

Servei d’acollida municipal (Eivissa)

2777

persones usuàries