Convenis de col·laboració amb entitats i institucions

logo-copib-psicologia-actual

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL COPPIB

Conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears per a la realització d’actuacions conjuntes i de col·laboració adreçades a la millora de la situació educativa de les Illes balears.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UIB

Conveni de col·laboració amb la Facultat d’Educació de la UIB per a la realització de pràctiques d’estudiants de grau de Pedagogia i de grau d’Educació Social.

Colaborador_estudi6_unac

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB UNAC

Acord de col·laboració entre l’empresa Estudi6 Gestió socioeducativa SL i la UNAC (Unión de Asociaciones, Centros y Federación de Asistencia de Personas con Discapacidad de Baleares) per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.

Colaborador_estudi6_coordinadora

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I L’EMPRESA ESTUDI6

COORDINADORA es compromet a facilitar a ESTUDI6 els recursos humans i tècnics dels seus programes d’inserció laboral per poder cobrir les demandes laborals que tengui la nostra empresa per a persones amb discapacitat.

CONVENI AMB INCORPORA. OBRA SOCIAL LA CAIXA.

Conveni d’adhesió de l’empresa al programa Incorpora de l’obra social la Caixa per afavorir una major inserció de les persones amb risc d’exclusió al món laboral i promoure la responsabilitat social empresarial.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE L’AJUNTAMENT

Conveni per a la realització de pràctiques extracurriculars a través del qual els i les estudiants universitaris o de cicles formatius del terme municipal de Calvià puguin accedir al coneixement de tècniques i metodologies de l’empresa com a complement pràctic de la seva formació acadèmica.

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ESTUDI 6 I LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Acord de col·laboració entre el CIFP Son Llebre i Estudi 6 per al desenvolupament d’un programa formatiu de pràctiques formatives en centres de treball que ha de realitzar l’alumnat en el marc del seu ensenyament.

ACORD AMB LA FUNDACIÓ BRITISH COUNCIL

Acord per a la realització dels exàmens conduents a l’obtenció de les titulacions oficials d’idiomes per a l’alumnat que estigui realitzant cursos d’anglès amb Estudi 6.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGS I PEDAGOGUES DE CATALUNYA (COPEC)

Conveni de col·laboració per al disseny i el desenvolupament de programes de formació que millorin la qualitat pedagògica de la intervenció que duen a terme els i les professionals d’Estudi 6 que treballen en àmbits d’educació no formal.

CONVENI AMB PASSAR VIA EMPRESA D’INSERCIÓ

Conveni de col·laboració per contribuir a la inserció laboral de persones amb dificultats particulars d’incorporació al mercat laboral

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL COL·LEGI D’EDUCADORS I EDUDADORES SOCIALS DE CATALUNYA

Conveni de col·laboració per al disseny i el desenvolupament de programes de formació que millorin la qualitat socioeducativa de la intervenció que duen a terme els i les professionals d’Estudi 6 que treballen en àmbits de l’acció social.

tomo.1.M-3592511-6

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL PROGRAMA LÀBORA BARCELONA MERCAT LABORAL RESERVAT

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i, apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESES AMB LA DIRECCIÓ GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL, EL TERCER SECTOR, LES COOPERATIVES I L’AUTOEMPRESA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament De Treball, Afers Socials i Famílies)

Col·laboració per dur a terme un període de pràctiques no laborals que es realitzaran en empreses de mercat ordinari, en empreses d’inserció degudament inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya i/o administracions públiques o ens vinculats, on existeixin perspectives de contractació laboral.

Logo F. Els Tres Turons-byn

ACORD AMB LA FUNDACIÓ TRES TURONS

Acord per a afavorir la incorporació al món laboral de persones amb situació de risc i dificultats per la seva incorporació al mercat ordinari i promoure així la Responsabilitats Social Empresarial.

acord_gris_pos

ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA

Estudi 6 és membre de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. És l’espai compartit per excel·lència entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS I EXTRACURRICULARS D’ESTUDIANTS DE GRAU I POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB

Pràctiques curriculars: Les que els estudiants realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d’estudis.
Pràctiques extracurriculars: les que els estudiants realitzen de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA I ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L.

Els estudiants de la UNED de graus oficials podran realitzar les seves pràctiques professionals a Estudi 6.

ACORD AMB ESPAI CONEIX

Acord de col·laborarció en el disseny i desenvolupament d’actuacions en els àmbits socioeducatiu, de la intervenció comunitària, l’animació sociocultural i la participació ciutadana i civisme, a partir de les experteses d’ambdues organitzacions.