Biblioteques

Les biblioteques que gestionem fomenten la lectura dels infants, joves, adults i gent gran, facilitant a la vegada un espai de relació i de cohesió social al barri.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

6

biblioteques

3750

persones usuàries