Reforç Educatiu i Orientació Psicopedagògica

Estudi 6 dissenya i organitza programes de reforç educatiu i d’orientació psicopedagògica, que optimitzen les capacitats de l’alumnat, millorant-ne el rendiment i responsabilitzant-los del seu propi procés d’aprenentatge.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

7

serveis de reforç, orientació i acompanyament educatiu

1349

persones usuàries