Formació Bàsica i Professional de persones adultes

Els programes de formació de persones adultes que realitza Estudi 6 promouen el desenvolupament personal i professional, millorant-ne la integració social, la competitivitat i la capacitat d’adaptació a les necessitats actuals.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

2311

usuaris

120

cursos