Comitè de direcció

JOAN CERDÀ

Director gerent.
Direcció de projectes i equipaments socioculturals
+34 627477981 / +34 971498181
joancerda@estudi6.com

JOANA MATEU

Direcció de projectes
de suport educatiu i orientació
+34 626157921 / +34 971498181
 joanamateu@estudi6.com

CATALINA BARCELÓ

Direcció de projectes
de formació de persones adultes
+34 618820045 / +34 971498181
catibarcelo@estudi6.com

CATALINA PONT

Direcció de recursos
educatius
+34 609197004 / +34 971498181
catalinapont@estudi6.com

MIQUELA ROIG

Direcció de projectes
d’educació infantil 0-3 anys
+34 607111219 / +34 971498181
miquelaroig@estudi6.com

Perfils professionals

33

Coordinador/a de servei

126

Professor/a escola de música

20

Professor/a formació adults

9

Tècnic/a d'assessorament i projectes

5

Director/a projecte

29

Mestre/a reforç educatiu

15

Mestre/a PT

90

Educador/a infantil

28

Auxiliar educador/a

72

Monitor/a de lleure

11

Dinamitzador/a juvenil

170

Monitor/a de tallers

14

Auxiliar administratiu/va

8

Cuiner/a

4

Auxiliar de cuina

19

Netejador/a

8

Auxiliar Biblioteca

3

PSICÒLEC/GA

11

TREBALLADOR/A SOCIAL

10

EDUCADOR/A SOCIAL

1

TÈCNIC/A PREVENCIÓ DROGUES

1

TÈCNIC/A CIÈNCIES SOCIALS

2

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

7

INFORMADOR/A

3

INTEGRADOR/A SOCIAL

3

MONITOR/A D'INTEGRACIÓ SOCIAL

2

ADVOCAT/DA

4

AUXILIAR DE CLÍNICA

1

TÈCNIC DE MANTENIMENT