Comitè de direcció

JOAN CERDÀ

Director gerent.
Direcció de projectes i equipaments socioculturals
+34 627477981 / +34 971498181
joancerda@estudi6.com

JOANA MATEU

Direcció de projectes
de suport educatiu i orientació
+34 626157921 / +34 971498181
 joanamateu@estudi6.com

CATALINA BARCELÓ

Direcció de projectes
de formació de persones adultes
+34 618820045 / +34 971498181
catibarcelo@estudi6.com

CATALINA PONT

Direcció de recursos
educatius
+34 609197004 / +34 971498181
catalinapont@estudi6.com

MIQUELA ROIG

Direcció de projectes
d’educació infantil 0-3 anys
+34 607111219 / +34 971498181
miquelaroig@estudi6.com

Perfils professionals

30

Coordinador/a de servei

18

DIRECCIÓ DE SERVEI

5

CAP D'ESTUDIS

2

SECRETARI/ÀRIA ACADÈMICA

5

Director/a projecte

4

Mestre/a reforç educatiu

8

Mestre/a PT

81

Educador/a infantil

27

Auxiliar educador/a

12

Dinamitzador/a juvenil

19

Monitor/a de lleure

480

Monitor/a de tallers

17

Auxiliar administratiu/va

5

AUXILIAR TÈCNIC/A EDUCATIU

8

Cuiner/a

7

Auxiliar de cuina

8

Auxiliar Biblioteca

4

PSICÒLEG/GA

9

TREBALLADOR/A SOCIAL

12

EDUCADOR/A SOCIAL

158

Professor/a escola de música

16

Professor/a formació adults

17

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

9

INFORMADOR/A

5

INTEGRADOR/A SOCIAL

10

Tècnic/a d'assessorament i projectes

6

ADVOCAT/DA

8

AUXILIAR DE CLÍNICA

2

TÈCNIC DE MANTENIMENT

1

Fisioterapeuta

1

Infermer/a

1

Tècnic/a sociosanitari

4

AUXILIAR SERVEIS GENERALS

6

Pedagog/a

3

LOGOPEDA

6

CONSERGERIA

14

Netejador/a