SERVEIS A LES ILLES BALEARS

14 Escoles d’infants 0-3 anys

6 Serveis de reforç, orientació i acompanyament educatiu

1 Centre de formació bàsica i professional de persones adultes

2 Centres de dinamització juvenil

17 Centres de dinamització d’equipaments cívics

6 Biblioteques

9 Escoles de Música 

14 Serveis d’intervenció social

2 Centre de primera acogida per a persones en exclusió social

1 Centre d’activitats d’igualtat i civisme 

1 Centre d’informació i orientació per a la immigració 

1 Centre de dia per a gent gran