Escoles de Música

Amb la gestió d’Escoles de Música treballem per aconseguir despertar en el nostre alumnat sensibilitats que vagin més enllà del domini d’un instrument, que valorin l’esforç i no tan sols el resultat, que siguin actors en les seves audicions.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

10

escoles de música

2008

usuaris

El diumenge 6 de maig es va dur a terme el concert “JUNTS SONAM MILLOR” que és una iniciativa de l’Escola Municipal de Música de Palma gestionada per Estudi6,  amb la participació de Mater Misericordiae, Aspas, Once i associació Asperger.

El projecte consisteix en posar de manifest que tothom pot fer música i que l’únic que és impossible és el que no s’intenta. Així ho vam fer durant més de mig any hem fet assajos, trobades i reunions que ja van suposar un èxit en sí mateixes i que van culminar amb el concert esmentat abans.

Sí que és possible… i continuam.

Fiorella una alumna cega del Conservatori Elemental i Escola Municipal de Música de Palma, protagonista del programa Panorama IB “Ceguera, històries de vida”, emès per IB3 Televisió.

Fiorella Curuchet Morelli té 9 anys i cursa 2n d’ensenyaments reglats de piano. Al conservatori assisteix a dues hores setmanals de Llenguatge Musical, una hora d’instrument individual i una hora d’instrument col·lectiu.

Imatges cedides per IB3 TV