SERVEIS A CATALUNYA

1  Servei de Participació ciutadana, igualtat i dinamització cultural

 

67  Serveis d’activitats a equipaments i casals cívics

 

8  Centres de dinamització juvenil

 

17  Equipaments Cívics amb activitats per infants “Jugar i Descobrir”

 

1  Escola de Música 

 

2  Serveis d’activitats de dinamització i tallers per a Gent Gran