Civisme, participació i igualtat

Treballem en la promoció de la igualtat, la participació i el civisme, generant espais de coneixement, reflexió i transformació entre totes les persones que formen part de la comunitat.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

1

Programa de Civisme, Participació i Igualtat

3000

persones usuàries