Catàleg de serveis

Educació

 • Gestió d’escoles d’infants 0-3 anys
 • Serveis d’atenció a la diversitat
 • Serveis de suport educatiu per a totes les etapes educatives
 • Serveis d’orientació vocacional i professional

Formació

 • Gestió de plans de formació per a empreses i administracions
 • Realització de cursos de formació bàsica i professional per a persones adultes
 • Formació en línia i semipresencial (certificats de professionalitat – ESPA – Idiomes)

Dinamització sociocultural

 • Gestió i dinamització d’equipaments cívics
 • Gestió i dinamització de biblioteques
 • Serveis d’activitats per a gent gran
 • Serveis de dinamització juvenil
 • Programes de dinamització de l’hàbit lector
 • Servei de monitoratge per a activitats socioculturals
 • Servei de dinamització i itinerància d’exposicions
 • Servei de programació, gestió i dinamització cultural

Ensenyaments musicals

 • Gestió d’escoles de música
 • Aportació de professorat especialitzat
 • Organització de cursos i escoles d’estiu de formació per a professorat

Recursos didàctics i Educació ambiental

 • Disseny de continguts i edició de material didàctic
 • Gestió de programes i serveis d’educació ambiental

Intervenció socioeducativa per a col·lectius en risc d’exclusió social

 • Gestió de programes i serveis d’intervenció socioeducativa
 • Gestió de serveis d’informació i assessorament
 • Programes i activitats de sensibilització ciutadana
 • Elaboració de materials didàctics/divulgatius de sensibilització ciutadana