Perfils professionals

27

Coordinador/a de servei

126

Professor/a escola de música

20

Professor/a formació adults

6

Tècnic/a d'assessorament i projectes

5

Director/a projecte

29

Mestre/a reforç educatiu

15

Mestre/a PT

90

Educador/a infantil

28

Auxiliar educador/a

71

Monitor/a de lleure

11

Dinamitzador/a juvenil

107

Monitor/a de tallers

11

Auxiliar administratiu/va

8

Cuiner/a

4

Auxiliar de cuina

19

Netejador/a

7

Auxiliar Biblioteca

3

PSICÒLEC/GA

7

TREBALLADOR/A SOCIAL

8

EDUCADOR/A SOCIAL

1

TÈCNIC/A PREVENCIÓ DROGUES

1

TÈCNIC/A CIÈNCIES SOCIALS