Perfils professionals

26

Coordinador/a de servei

126

Professor/a escola de música

20

Professor/a formació adults

6

Tècnic d'assessorament i projectes

5

Director/a projecte

29

Mestre/a reforç educatiu

15

Mestre/a PT

106

Educador/a infantil

28

Auxiliar educador/a

71

Monitor/a de lleure

11

Dinamitzador/a juvenil

107

Monitor/a de tallers

11

Auxiliar administratiu/va

10

Cuiner/a

5

Auxiliar de cuina

22

Netejador/a

7

Auxiliar Biblioteca