Gestionem activitats lúdiques i activitats de lectura per afavorir una intervenció educativa integral dels infants mitjançant el joc, la lectura i l’educació en valors.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

28

equipaments cívics
(amb activitats per a infants a Catalunya)

1624

usuaris

Reportatge dels 20 anys en actiu del programa socioeducatiu “Jugar i Llegir” al centre cívic de Canovelles (Vallés Oriental), de la Generalitat de Catalunya, gestionat per Estudi6.

TV pública del Vallès Oriental

El programa “Jugar i Llegir” contribueix  en el desenvolupament integral dels infants mitjançant el joc, la lectura i l’educació en valors.