Estudi 6 desenvolupa programes de dinamització juvenil que promouen la participació activa dels/ de les joves, fomentant les seves iniciatives i oferint-los recursos per a la seva formació integral.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

8

centres de dinamització juvenil

2300

usuaris