La dinamització d’equipaments cívics i casals la plantegem des de la doble concepció que suposa tenir en compte tant el contingut de la proposta, com el treball en valors.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

ACTIVITATS A

29

equipaments i casals cívics

1

SERVEI DE PROGRAMACIÓ
I GESTIÓ CULTURAL

5032

participants