SERVEIS A CATALUNYA

1 Servei de reforç, orientació i acompanyament educatiu.

6 Centres de dinamització juvenil

24 Serveis d’activitats a equipaments i casals cívics

28 Equipaments cívics amb activitats de “Jugar i Llegir”

14 Serveis d’activitats a centres de gent gran

1 Escola de Música