SERVEIS A CATALUNYA

1 Serveis de programació, gestió i dinamització cultural 

 

23 Serveis d’activitats a equipaments i casals cívics

 

6 Centres de dinamització juvenil

 

17 Activitats per infants “Jugar i Llegir” als Equipaments Cívics

 

1 Escola de Música 

 

1 Serveis d’activitats de dinamització i pro autonomia per a gent gran