SERVEIS A LES ILLES BALEARS

12 Escoles d’infants 0-3 anys

8 Serveis de reforç, orientació i acompanyament educatiu

1 Centre de formació bàsica i professional de persones adultes

2 Centres de dinamització juvenil

7 Biblioteques

5 Escoles de Música 

7 Serveis d’intervenció social