REFORÇ INTENSIU D’ESTIU de 1r a 4t ESO

ES BUROTELL GRANJA ESCOLA. CALVIÀ

Reforç assignatures suspeses

Detecció de les pròpies dificultats

Tutoria i orientació

Millora de l’eficàcia en l’estudi

INFORMACIÓ I PRERESERVES

Telf. 971 498 181
secretaria@estudi6.com

Inici: 11 de juliol
Finalització: 31 d’agost.
Possibilitat només agost.

Preus:
Juliol + Agost: 1.250 €
Només agost: 825 €

De dilluns a divendres de 9,30 h a 17 h
Horari bàsic:

de 9,30 h a 11,30 h reforç assignatures / 11’30 h berenar / de 12 h a 14 h reforç assignatures / 14 h piscina /
14,30h dinar / de 16 h a 17 h estudi, treballs i deures.

Inclou: transport des de Palma / Dinar / Piscina.
Programa intensiu de reforç d’estiu adreçat a alumnes d’ESO que volen reforçar i recuperar les assignatures el mes de setembre, mitjançant una metodologia activa i de reflexió alhora, amb correcció d’errors d’estudi que els ajudarà en el futur.
En un ambient de tranquil·litat, dins un entorn rural com és la Granja escola Es Burotell, els participants estaran atesos per un equip format per professionals en Psicopedagogia, Filologia / Humanitats, Ciències i Anglès.
També tendran temps d’esbarjo i piscina.

ITINERARI BUS

Sortida a les 8,45 h:
Oficina Es Burotell. Palma (amb aturada a la rodona a l’entrada de Palma Nova) >
Granja Escola es Burotell. Calvià

Tornada a les 18 h:
Granja Escola es Burotell. Calvià (amb aturada a la rodona a l’entrada de Palma Nova)  >
Oficina Es Burotell. Palma