Política de privacitat selecció de personal

 

Aquesta política de privacitat s’aplica als tractaments de les dades personals aportades per persones candidates a un lloc de treball.

Vostè manifesta que les dades que ens facilita, ara o en el futur, són correctes i verídiques i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d’aquestes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? El responsable del tractament de les seves dades és ESTUDI 6 GESTIÓ EDUCATIVA I CULTURA S.L., C/ Guillem Massot 54, 07003 – Palma (Illes Balears), estudi6@estudi6.com.

Quina informació personal obtenim?

Les dades que tractem són les que s’obtenen:

  • Del currículum i de la informació proporcionada durant el procés de selecció;
  • Dels formularis que Vostè empleni relatius a ofertes d’ocupació publicitades a través de portals d’ocupació o agències en les quals estigui inscrit;

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

  • Dades de caràcter identificatiu i de contacte, tals com DNI/NIF/DNI, nom i cognoms, e-mail, adreça, telèfon. Si escau, signatura i imatge;
  •   Dades de característiques personals, tals com idioma, nacionalitat i data de naixement;
  •  Dades de circumstàncies socials;
  • Dades acadèmiques i professionals;
  • Dades de detalls de l’ocupació;
  • Grau de discapacitat. Aquestes dades només són tractades en compliment d’obligacions legals, en matèria d’integració social de persones amb discapacitat;
  • Dades derivades d’altres processos de selecció en els quals participi Vostè com a candidat.

Per a què tractarem les seves dades? Les seves dades seran tractades per a la gestió i el control dels nostres processos de selecció del personal.

Com hem obtingut les seves dades? El seu currículum ha estat proporcionat, bé directament per Vostè, bé per l’agència de col·locació o web d’ocupació mitjançant la qual Vostè s’ha inscrit per a participar en els nostres processos de selecció.

Quant temps conservarem les seves dades? Conservarem el seu CV fins a 1 any a comptar de la seva última actualització pel que l’haurà de presentar un nou currículum actualitzat si desitja continuar participant en els nostres processos de selecció.

A qui podem comunicar les seves dades? No comunicarem les seves dades, excepte obligació legal o amb el seu previ consentiment.

Base jurídica dels tractaments. La base jurídica per al tractament de les seves dades és la seva pròpia voluntat de participar en els nostres processos de selecció de personal i el nostre interès legítim per a la gestió d’aquests. El tractament d’eventuals dades de salut es basa en l’existència d’un consentiment explícit en haver-nos proporcionat aquestes dades i en el compliment dels deures previstos per la normativa vigent en matèria de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquests. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del tractament.

En qualsevol moment podrà sol·licitar la seva baixa de la nostra borsa de treball i revocar el seu consentiment per a la seva participació en els nostres processos de selecció, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Té igualment dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat de control competent.

Per a exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es