El projecte “Famílies Fent Tribu”

El projecte “Famílies Fent Tribu”, coordinat per el Servei comunitari de Prevenció Socioeducativa de l’Ajuntament de Calvià i gestionat per Estudi 6, es va posar en marxa el mes d’abril als nuclis de Santa Ponça i Son Caliu. El projecte ha estat molt ben rebut tant per professionals com per famílies.

 

SADEI / Palma / ASSESSORAMENT CONTINUAT A LES FAMÍLIES

El Servei d’atenció a la diversitat a l’educació infantil de l’Ajuntament de Palma atén l’alumnat de 0 a 3 anys que presenta necessitats educatives especials. És un servei gestionat per ESTUDI 6 que duen a terme un conjunt de 8 mestres de suport.

La situació de confinament a les llars que ens toca viure en aquests moments, fa que les famílies d’aquests infants hagin de fer-se càrrec de la seva educació sense el suport dels professionals que habitualment treballen amb els seus fills i filles. Per això, des de l’Ajuntament de Palma  s’ha considerat imprescindible donar continuïtat a la tasca d’aquest equip de mestres, perquè puguin mantenir un servei d’assessorament continuat a aquestes famílies, donant pautes d’actuació i estratègies per afrontar aquesta situació i seguir amb el procés d’aprenentatage dels seus fills i filles.