LA MAQUINA DE LECTORS I LECTORES

A les Biblioteques Municipals de Son Sardina, Son Cladera, Son Ximelis, Son Gotleu i Coll d’en Rabassa arriba LA MÀQUINA DE LECTORS I LECTORES. Un espai i temps per llegir i treballar la comprensió lectora a partir de reptes i activitats lúdiques. Dirigit a infants de 6 A 12 anys.

ALBERG/REFUGI D’EMERGÈNCIA TEMPORAL “CAN GUERXO” DE SANT JOSEP DE SA TALAIA / ESTUDI 6

Des del passat mes d’abril un equip de professionals d’Estudi 6 està gestionant l’Alberg Municipal d’emergència de Sant Josep de Sa Talaia a les instal·lacions del poliesportiu de “Can Guerxo”.
Per portar a terme aquest servei Estudi6 compta amb 4 professionals; una treballadora social, un psicòleg, un monitor d’inserció social i una monitora d’inserció social.
Els objectius d’aquest recurs temporal és garantir el dret a l’allotjament de la població sense llar o derivada per emergències socials durant l’estat d’alarma ocasionada pel Covid-19.
Juntament amb el Centre de Primera Acollida de Mallorca i el Servei d’Acollida Municipal d’Eivissa, Estudi 6 aferma i consolida el seu compromís i especialització en l’atenció a persones sense llar de les nostres illes.
A totes elles i tots ells el nostre reconeixement.!!

SADEI / Palma / ASSESSORAMENT CONTINUAT A LES FAMÍLIES

El Servei d’atenció a la diversitat a l’educació infantil de l’Ajuntament de Palma atén l’alumnat de 0 a 3 anys que presenta necessitats educatives especials. És un servei gestionat per ESTUDI 6 que duen a terme un conjunt de 8 mestres de suport.

La situació de confinament a les llars que ens toca viure en aquests moments, fa que les famílies d’aquests infants hagin de fer-se càrrec de la seva educació sense el suport dels professionals que habitualment treballen amb els seus fills i filles. Per això, des de l’Ajuntament de Palma  s’ha considerat imprescindible donar continuïtat a la tasca d’aquest equip de mestres, perquè puguin mantenir un servei d’assessorament continuat a aquestes famílies, donant pautes d’actuació i estratègies per afrontar aquesta situació i seguir amb el procés d’aprenentatage dels seus fills i filles.

CENTRE FLASSADERS / #COVID-19: de l’estat d’emergència a l’estat de solidaritat i cooperació transformadora.

CENTRE FLASSADERS / PALMA
#COVID-19: de l’estat d’emergència a l’estat de solidaritat i cooperació transformadora.
Conferència en què Meritxell Esquirol analitzarà el relat mediàtic al voltat de la situació d’excepcionalitat que vivim i la violència que genera la utilització de determinades narratives. Al llarg de la sessió es mostraran estratègies creatives per posant la vida, la convivència intercultural i la cultura de la cura al centre.

A Estudi 6 ens quedam a casa però seguim actius.

ALELLA / PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Professionals del Programa de Participació Ciutadana d’Alella, participen en la coordinació de serveis, accions de voluntariat i suport a persones del municipi amb necessitats d’atenció pel confinament:
– Repartiment d’aliments i medicaments a domicili
– Confecció artesanal de mascaretes
– Acompanyament telefònic a persones soles
Aquests serveis estan adreçats principalment a persones majors de 65 anys, persones amb problemes de salut i persones grans que no es puguin valdre per si soles i no tinguin familiars propers.

A Estudi 6 ens quedam a casa però seguim actius

Professionals d’estudi 6 traballen des de la primera línea als centres d’acollida de persones sense llar

Hi ha equips de persones d’Estudi 6 que treballen des de la primera línia als centres d’acollida de persones sense llar.
Agraïm l’esforç del Coordinador i la coordinadora, els Treballadors socials i treballadora social, Auxiliars sanitàries, Integrador i integradores socials, netejadora, administrativa i monitores i monitors d’inserció, que vetllen pel benestar de les persones usuàries durant el confinament i les seves necessitats bàsiques al Centre de Primera Acollida de l’IMAS i del SAM de l’Ajuntament d’Eivissa.
A totes i tos ells el nostre reconeixement.