Formació / GeoGebra i el seu potencial com a recurs didàctic

El professorat dels centres de reforç educatiu de Calvià va gaudir d’una profitosa formació per iniciar-se al món de GeoGebra i el seu potencial com a recurs didàctic,  un software lliure de matemàtiques dinàmiques, per aprendre i ensenyar i per a tots els nivells educatius, que reuneix geometria, àlgebra, càlcul en un programa. GeoGebra és també una comunitat que compta amb milions d’usuaris en tots els països.

De la mà de Bernat Ancochea, col·laborador de l’ARC (Aplicació de Recursos del Currículum) des del 2009, que ha realitzat contribucions a la WikiDidáctTICa  del Instituto de Tecnologies Educatives (actualment INTEF), i és  membre de la junta i vocal de l’Associació catalana de GeoGebra, varen conèixer recursos per treballar amb GeoGebra els diferents blocs de contingut de Secundària i Batxillerat, per tal de  fomentar l’ús de GeoGebra a l’aula tot facilitant i enriquint la pràctica docent, i alhora, proporcionar als alumnes una eina per treballar les competències matemàtiques. Com a resultat d’aquesta primera sessió es va crear un grup de GeoGebra per elaborar i compartir materials realitzats expressament per a alumnes de reforç.

Formació d’educadores de les escoletes infantils/Estudi6

50 educadores de les escoletes d’educació infantil que gestiona Estudi 6 han seguit els taller de formació “ Acompañar en la vida” sobre acompanyament emocional a nins i nines de 0-3 anys que ha dirigit Pepa Horno. Ens ha transmès i fonamentat com el desenvolupament afectiu és la base de la resta de desenvolupaments de la persona.
Ho compartim i ho posam a la pràctica en el nostre dia a dia.
Moltes gràcies Pepa, ens has deixat empremta.