Estudi6 posa en marxa el nou “Servei de Primera Acollida” de la Xarxa d’Inserció Social de Mallorca.

Es tracta d’un nou servei, titularitat de l’IMAS del Consell de Mallorca, adreçat a totes les persones en situació d’exclusió social que no tenen sostre a Mallorca i que no han estat valorades i/o que vulguin accedir per primer cop a algun Servei de la Xarxa d’inserció.

El Servei de Primera Acollida, amb una capacitat de 40 places, té com a missió:

Cobrir les necessitats bàsiques de les persones acollides.

Valorar i fer el diagnòstic de les persones que vulguin accedir a la Xarxa per primer cop i/o no estiguin valorades.

Donar una primera resposta a les persones usuàries en les seves demandes.

Preparar a la persona acollida cap a d’altres serveis de la Xarxa o externs a ella.

L’assoliment d’aquests objectius es treballa mitjançant 8 programes: Primera acollida i valoració de la situació , PII i Informació/orientació ,Cobertura de necessitats bàsiques, Convivència, Salut, Apoderament, Laboral i d’Habitatge.

L’equip de professionals d’Estudi6 encarregat de dur a terme el servei està compost per: 1 Coordinador, 2 treballadors/es socials, 3 integradors/es socials, 3 monitors/es d’inserció social i 4 auxiliars de clínica.

DIADA REFRESCANT / TALLERS DE JOCS TRADICIONALS

A principis de juliol la Taula d’Entitats Rafal Nou-Son Gibert-Es vivero, va organitzar tallers de jocs tradicionals en el marc de la diada refrescant. Una activitat de caire comunitària que s’organitza per implicar a les diferents entitats i barriades de la zona. Aquesta iniciativa forma part dels tallers de promoció social i prevenció comunitària, de l’Àrea de Benestar Social i Igualtat de l’Ajuntament de Palma, gestionada per Estudi 6.

Segona sessió ordinària del “Consell per a la participació infantil ciutat amiga de la infància i l’adolescència de Palma”

El passat 11 de juny es realitzà la segona sessió ordinària del “Consell per a la participació infantil ciutat amiga de la infància i l’adolescència de Palma” que Estudi 6 dinamitzarà fins a finals de 2018. La sessió fou presidida pel Batlle i els nins i nines foren consellers i conselleres. Els punts que es tractaren a la sessió varen ser: els principals espais de referència per als infants a Palma, els aspectes a millorar de l’EMT i les Rambles, així com una proposta per reduir l’us dels plàstics per part de l’Ajuntament. Amb tot això, Palma dona un pas més per aconseguir el segell “ciutat amiga de la infància” que atorga UNICEF a aquelles ciutats i municipis que donen veu als infants i que realitzen polítiques per donar a conèixer i potenciar els seus drets.

Diagnòstic de la situació educativa de Calvià realitzat per ESTUDI 6

El passat dia 6 de juny, presentàrem el Diagnòstic de la situació educativa de Calvià realitzat per ESTUDI 6 a partir de l’observatori de l’educació que tenim d’aquell municipi.

Aquest diagnòstic posa de relleu una evolució positiva en matèria educativa del municipi els darrers anys. Aquests resultats són fruit de molts factors. A una comunitat educativa compromesa i molt implicada, s’hi afegeix la implicació d’un ajuntament que aposta decididament per l’educació, implantant programes educatius per complementar la tasca realitzada als centres educatius, gestionats tots ells per ESTUDI 6.

Dit de manera molt resumida, aquests programes es centren en:

– La intervenció a temps en la resolució de les dificultats d’aprenentatge, quan aquestes es comencen a manifestar (final d’infantil i primària), especialment en l’adquisició de les àrees instrumentals.

– Una efectiva tutoria a l’alumnat d’ESO que l’acompanyi en el seu trànsit escolar, ajudant-lo però fent-lo cada cop més autònom i responsable del seu propi procés d’aprenentatge, donant-li confiança en ell mateix i motivant-lo per poder-se enfrontar als reptes educatius que se li plantegen.

– Una orientació educativa i vocacional a ESO i Batxillerat que ha de preparar i ajudar l’alumne pels moments que se li plantegen decisions a prendre i que, al mateix temps, li han d’ampliar el ventall de possibilitats de desenvolupament professional, actuant també com un vertader elements de motivació i estímul cap a la consecució dels objectius de futur.

Les dades que es poden veure en aquest diagnòstic demostren vàries coses:

1. Se pot lluitar contra el fracàs escolar. A Calvià se li ha donat la volta a la situació i segueix en una tendència de clara millora.

2. El municipi és el context idoni per intervenir en educació. En ell s’hi troben la major part de les variables que intervenen en el fet educatiu.

Estudi 6 gestiona els Punts d’Informació Jurídica per a Dones de la Part Forana de Mallorca de l’Institut Balear de la Dona (IBDona)

A partir del passat mes d’abril, Estudi 6 gestiona els Punts d’Informació Jurídica per a Dones de la Part Forana de Mallorca de l’Institut Balear de la Dona (IBDona)
Es tracta d’un servei d’atenció itinerant als municipis d’Inca, Manacor, Felanitx i Pollença, que ofereix informació, orientació i assessorament jurídic sobre diferents matèries:
– Família: separació, divorci, parelles estables, règim econòmic matrimonial, etc.
– Dret civil: contractes de lloguer, filiacions, herència, successions, desnonaments, etc.
– Penal: maltractament, abusos, agressions sexuals i altres tipus de delictes.
– Administratiu: sol·licituds de prestacions, instàncies, procediments, etc.
– Laboral: conciliació de la vida laboral i familiar, acomiadaments, assetjament laboral, contractes, drets i deures de les treballadores, pensions, etc.
– Internacional i estrangeria: Permisos de residència, treball, nacionalitat, etc.
– Justícia gratuïta
– I especialment en les àrees d’igualtat, família i violències masclistes.

entrega de premis de la quarta edició del Concurs juvenil de microrelats impulsat per les 7 biblioteques de Palma

El divendres 11 de maig a la biblioteca de Son Gotleu va tenir lloc l’entrega de premis de la quarta edició del Concurs juvenil de microrelats impulsat per les 7 biblioteques municipals de Palma gestionades per Estudi 6 (Son Sardina, Son Cladera, Son Cànaves, Son Gotleu, Son Ximelis, Coll de’n Rabassa i Son Ferriol).
Un any més aquesta iniciativa ha tingut molt bona acceptació i hem comptat amb la col·laboració de molts centres de Palma com poden ser: IES Emili Darder, IES Joan Alcover, Col·legi Madre Alberta, Col·legi Sagrat Cor, Col·legi Sant Josep Obrer, Col·legi San José de la Montaña, IES Son Rullán, IES Ramon Llul…
En aquesta quarta edició han participat 47 joves d’entre 12 i 18 anys. Més d’una vintena d’aquestes joves amb les seves famílies i companys/es varen assistir a l’entrega de premis on el Màgic Albert, entre trucs de màgia i rialles, va desvelar els guanyadors/res. A més, tots els assistents varen rebre un obsequi, varen participar en diversos sorteigs i varen poder gaudir d’un piscolabis.
Un any més els i les joves ens varen sorprendre amb els seus relats. Amanda Moll, alumna de Sant Josep Obrer, amb el seu relat “The city of my mind” va obtenir el primer premi de la primera categoria (12 a 14 anys) i Helena Campoy, alumna del col·legi Sagrat Cor amb el relat “L’aventura de llegir” el segon premi d’aquesta mateixa categoria.
A la segona categoria, de 15 a 18 anys, el segon premi va ser per Inés Capilla del IES Emili Darder amb el relat “Les últimes hores”. El primer premi va ser pel relat “La valentia del León”, escrit per Adrián Gómez, alumne de l’IES Son Rullan.
Els premis varen ser entregats per Llorenç Carrió (Regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria històrica i Política Lingüística) i na Margalida Plomer, coordinadora de les Biblioteques de Palma.

Primer concert inclusiu de l’Escola Municipal de Música de Palma

El diumenge 6 de maig es va dur a terme el concert “JUNTS SONAM MILLOR” que és una iniciativa de l’Escola Municipal de Música de Palma gestionada per Estudi6,  amb la participació de Mater Misericordiae, Aspas, Once i associació Asperger.

El projecte consisteix en posar de manifest que tothom pot fer música i que l’únic que és impossible és el que no s’intenta. Així ho vam fer durant més de mig any hem fet assajos, trobades i reunions que ja van suposar un èxit en sí mateixes i que van culminar amb el concert esmentat abans.

Sí que és possible… i continuam

Imatges cedides per IB3 TV